ΕΛ.Γ.Ο. ̈ΔΗΜΗΤΡΑ ̈
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Για την εκποίηση εκατό πενήντα (150) προβατίνων, CPV- 03322100-3 , EL 524
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 10.000.00 €)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

_504.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης προβατίνων