ΕΛ.Γ.Ο.¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Για την εκποίηση εβδομήντα πέντε (75) αρνιών & τριάντα τριών (33) κριών ,
CPV- 03322100-3 , NUTS EL 524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

_539.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων