ΕΛ.Γ.Ο.¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Για την εκποίηση εβδομήντα τεσσάρων (74) αρνιών, σαράντα επτά (47) κριών & πέντε
(5) αγελάδων, CPV- 03322100-3 , 03321100-6 , NUTS EL-524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

_677.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων