ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Για την εκποίηση δύο (2) αγελάδων, CPV- 03321100-6 , EL 524

Ο ΕΛ.Γ.Ο-.ΔΗΜΗΤΡA/Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει
συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που
θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση δύο (2) αγελάδων

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

_298.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης δύο αγελάδων