ΕΛ.Γ.Ο.¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Για την εκποίηση διακοσίων (200) αρνιών, δεκαπέντε (15) προβατίνων & πέντε (5) κριών,
CPV- 03322100-3 NUTS EL-524
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 7.500.00 €)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη:
_239.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων