ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Για τις ανάγκες του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου του Ι.Ε.Ζ.Π. με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ».
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 08/08/2022 ώρα 12

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ