ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 300.000 περίπου
κιλών αγελαδινού γάλακτος παραγωγής έτους 2021 CPV- 033330000-4 , NUTS-EL 524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

_12. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΖΠ

&

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 85.000 περίπου κιλών
πρόβειου γάλακτος παραγωγής έτους 2021 CPV- 033331100-1 , NUTS-EL 524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

_14 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΖΠ