Διακύρηξη δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 1.300 περίπου τόνων χλωρομάζας μηδικής παραγωγής έτους 2018 CPV-03000000-1 , NUTS-EL 524 ( ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 75.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ )

256 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΧΛΩΡΟΜΑΖΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΖΠ