Διακήρυξη για την εκποίηση τριών (3) αγελάδων , δύο (2) μοσχαριών θηλυκών & ενός (1) μοσχαριού αρσενικού CPV03321100-6 NUTS EL-524

1094.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων