ΕΛ.Γ.Ο. ̈ΔΗΜΗΤΡΑ ̈
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Για την εκποίηση εκατό τριάντα (130) αρνιών < 5 μηνών, σαράντα πέντε (45) αρνιών > 5 μηνών, πενήντα (50) προβατίνων & ενός (1) μοσχαριού θηλυκού,

CPV- 03322100-3 ,03321200-7, NUTS EL-524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

_211.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων