ΕΛ.Γ.Ο. ̈ΔΗΜΗΤΡΑ ̈
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Για την εκποίηση διακοσίων σαράντα (240) αρνιών, δέκα (10) προβατίνων & τριών (3)
αγελάδων, CPV- 03322100-3 , 03321100-6 , NUTS EL-524
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ:

_236.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων