Ο ΕΛ.Γ.Ο-.ΔΗΜΗΤΡA/Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει
συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που
θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση τεσσάρων (4) μοσχαριών αρσενικών & ενός (1) μοσχαριού θηλυκού

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
_1086.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων