Ο ΕΛ.Γ.Ο-.ΔΗΜΗΤΡA/Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει
συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που
θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση πέντε (5) θηλυκών μοσχαριών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

_428.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων