ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.497 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΖΠ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 03/06

Για την εκποίηση δεκαπέντε (15) αρνιών & οκτώ (8) μοσχαριών, CPV- 03322100-3 ,03321200-7 , NUTS EL-524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη:
_497.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων.