Ο κ. Πέτρος Μητρέντσης υπηρετεί ως Υπεύθυνος του Τμήματος Αγελαδοτροφίας στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –ΔΗΜΗΤΡΑ

Είναι απόφοιτος της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και πτυχιούχος σπερματεγχύτης.

Email: [email protected]