Ο Νικόλαος Τσίτσος υπηρετεί ως Λογιστής στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –ΔΗΜΗΤΡΑ