Η Δρ. Δέσποινα Καρατοσίδη υπηρετεί ως Δόκιμη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ). Είναι Γεωπόνος Ζωοτέχνης (Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, ΔΙΠΑΕ), έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ποιότητα Ζωοκομικών προϊόντων (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Μπάρι Ιταλίας, UNIBA) και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διατροφή των Αγροτικών Ζώων  και ποιότητα ζωοκομικών προϊόντων (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Μπάρι Ιταλίας, UNIBA). Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος σε ανταγωνιστικό Πρόγραμμα και μέλος σε διάφορες ερευνητικές ομάδες που χρηματοδοτήθηκαν από ιδιωτικές εταιρείες και ευρωπαϊκά προγράμματα. Το συγγραφικό έργο της Δρ. Δέσποινας Καρατοσίδη περιλαμβάνει 10 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ. Δέσποινας Καρατοσίδη περιλαμβάνονται η διατροφή των αγροτικών ζώων, η εκτίμηση της θρεπτικής αξίας και η αξιοποίηση των πρώτων υλών ζωοτροφών, η ποιότητα και η ασφάλεια των ζωοτροφών, τα συστήματα διατροφής, τα συστήματα εκτροφής, οι σταβλικές εγκαταστάσεις και οι εξοπλισμοί, η ποιότητα και η ασφάλεια των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων, η μετακινούμενη κτηνοτροφία, η διατήρηση των αυτόχθονων ελληνικών φυλών ζώων, κ.λ.π.

Email: [email protected] , [email protected]