Ο Δρ. Βασίλειος Ντότας είναι γεωπόνος-ζωοτέχνης και εργάζεται ως Δόκιμος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» από το Σεπτέμβριο του 2016 έως και σήμερα, με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή Παραγωγικών Ζώων & Ποιότητα Ζωοκομικών Προϊόντων». Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 15 ερευνητικά προγράμματα ως μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας. Το ερευνητικό του έργο αριθμεί 3 διατριβές, 19 εργασίες σε ξένα περιοδικά με κριτές, 19 εργασίες σε ελληνικά περιοδικά με κριτές, 18 πλήρεις εργασίες σε πρακτικά διεθνών ή εθνικών συνεδρίων με κριτές, 4 εργασίες σε ελληνικά περιοδικά χωρίς κριτές, 4 βιβλία, 2 μελέτες και 58 ανακοινώσεις υπό μορφή περίληψης σε πρακτικά διεθνών ή εθνικών συνεδρίων με κριτές. Οι εργασίες αυτές αριθμούν περισσότερες από 305 ετεροαναφορές. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η διαιτητική αξιολόγηση ζωοτροφών, η εκτίμηση της ενεργειακής αξίας και η διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών διαφόρων ζωοτροφών, η χρήση σπερμάτων κτηνοτροφικών ψυχανθών αντί σόγιας στη διατροφή των αγροτικών ζώων, τα αρωματικά φυτά ή/και αιθέρια έλαιά τους στη διατροφή των αγροτικών ζώων, η παραγωγή λειτουργικών τροφίμων μέσω παρεμβάσεων στη διατροφή των παραγωγικών ζώων, η διατροφή χοίρων και παραγωγικών πτηνών, η εκτίμηση της θρεπτικής αξίας της βοσκήσιμης ύλης κ.ά.

Email: vdotas@rias.gr