Πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας, Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Κατεύθυνση Ζωικής παραγωγής. Μεταπτυχιακό «Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής» και Διδακτορικό δίπλωμα στη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Διερεύνηση σχημάτων επιλογής που αξιοποιούν μεθόδους ποσοτικής και μοριακής γενετικής για τη βελτίωση της καλλιεργούμενης τσιπούρας (Sparus aurata)».

Ο Δρ. Δημήτριος Λουκοβίτης έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων και διαθέτει έναν σημαντικό αριθμό δημοσιευμένων εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και σε πανελλήνια-διεθνή συνέδρια. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Γενετική Βελτίωση – Ποσοτική Γενετική ειδών παραγωγικών ζώων (αγροτικά ζώα και εκτρεφόμενοι ιχθύες)
Μοριακή Γενετική ειδών
Πληθυσμιακή Γενετική ειδών
Εφαρμογές της Μοριακής Γενετικής στην Θαλάσσια Βιολογία και τις Υδατοκαλλιέργειες
Βιοποικιλότητα ειδών
Εφαρμογές της Μοριακής Γενετικής στην Γενετική Βελτίωση αγροτικών ζώων
Email: [email protected]