Προκηρύσσουμε
Την πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητή/τριας βαθμίδας Γ΄ -Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο
Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής, με γνωστικό αντικείμενο: «Αναπαραγωγή των παραγωγικών ζώων».

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση
[email protected] ή να καλέσουν στο τηλ.: 23820 31700.

Κωδικός

APP36027
Ημερομηνία προκήρυξης

20/09/2023
Ημερομηνία έναρξης υποβολών

22/09/2023, 00:00 (22/09/2023, 00:00 UTC+03:00)
Ημερομηνία λήξης υποβολών

31/10/2023, 23:59 (31/10/2023, 23:59 UTC+02:00)