ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δημόσιου (ανοικτού) τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποιήσεως 80.000 περίπου κιλών πρόβειου γάλακτος παραγωγής έτους 2019 CPV- 03331100-1 , NUTS-EL 524 ( ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 65.600,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ ) στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Αξιοποίηση του ζωικού κεφαλαίου και του αγροκτήματος του Ινστιτούτου Γιαννιτσών»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη:

_1047 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΖΠ 2019