ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Για την εκποίηση 100.000 περίπου κιλών σίτου μαλακού & 25.000 περίπου κιλών
κριθαριού CPV-03211120-0 , 03211400-7 NUTS EL-524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

_419.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης σιτου και κριθής