ΕΛ.Γ.Ο.¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Για την εκποίηση περίπου εκατό (100) αρνιών > 3 μηνών, ογδόντα (80) προβατίνων ,
τριάντα (30) αρνιών < 3 μηνών & τριών (3) αγελάδων CPV- 03322100-3, 03321100-6,
NUTS EL-524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:

_379.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων