Ο ΕΛ.Γ.Ο-.ΔΗΜΗΤΡA/Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση τριών (3) μοσχαριών αρσενικών με τιμή εκκίνησης 1,80 χλγ. Ζ.Β πλέον ΦΠΑ & ενός (1) μοσχαριού θηλυκού με τιμή εκκίνησης 1,20 € χλγ.Ζ.Β πλέον ΦΠΑ

243.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων